Hoogleraar Gerda van Dijk houdt oratie over Organisatie Ecologie

De complexiteit van de samenleving en de hiermee samenhangende complexiteit van organisaties vraagt veel van leiderschap. De leerstoel Organisatie Ecologie die per 1 april 2013 werd geïntroduceerd benadert organisaties vanuit een ecologisch perspectief. Hoogleraar Gerda van Dijk zet op vrijdag 21 maart in haar oratie uiteen hoe dat werkt.

 

 

Een ecologisch perspectief op organisaties dwingt ons om de dagelijkse praktijk van organisaties centraal te stellen. We zijn gewend om vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en logica’s naar het functioneren van organisaties te kijken: de bedrijfs- of organisatielogica (instrumentele rationaliteit), de sociologica (aard en werking van sociale verhoudingen) en de psychologica (onderliggende psychodynamische processen). In de praktijk van organisaties zijn deze disciplines onontwarbaar en onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

 

Een ecologisch perspectief betekent een meer holistische benadering en synthese. Een transdisciplinaire benadering waarbij betekenissen ontstaan in de interactie tussen verschillende disciplines, benaderingen en organisaties, tussen theorie en praktijk. 

Onderzoeken, observeren en waarnemen in de praktijk als reflective practioners. 

 

Prof. dr. ir. Gerda van Dijk (Bunnik, 1960) is hoogleraar Organisatie Ecologie aan de Tilburg University, bij de Tilburg School for Humanities; Faculty Member van het TAOS Institute en sinds 1 september 2013, directeur-bestuurder van het Zijlstra Center, Vrije Universiteit, Amsterdam. Tevens treedt ze regelmatig op als zelfstandig consultant, gastdocent en gastspreker. 

 

Ze studeerde biologie aan de Wageningen Universiteit en promoveerde daar als Aquatisch Ecoloog in 1991. Ze was onderzoeker/afdelingshoofd bij het RIVM en van 2007 tot 2013 verbonden aan TiasNimbas Business School, Tilburg University.