Symposium Cyberspionage

Tegen de achtergrond van de alarmbellen in de media over cyberspionage, wordt op het  symposium Cyberspionage op 20 februari aan Tilburg University ingegaan op het hoe en waarom van cyberspionage, de effectiviteit ervan en inbreuken op de privacy.

 

 

Cyberspionage is het stiekem of onder valse voorwendselen verwerken van gevoelige informatie via internet en vormt een serieuze bedreiging voor de nationale veiligheid. Nederland is met zijn open samenleving een aantrekkelijk doelwit voor spionage. Sommige landen zien cyberspionage als een natuurlijk onderdeel van hun buitenlandpolitiek. Het is vaak zeer moeilijk vast te stellen uit welke hoek een cyberdreiging komt.

 

Maar is het ongericht bespioneren van burgers wel toelaatbaar? Is er bewijs dat dit bespioneren terrorisme voorkomt? Hoe wordt hier toezicht op gehouden?

 

Sprekers op dit symposium zijn zijn Danny Mekic, multidisciplinair internetexpert, ondernemer en directeur van NewTeam; Constant Hijzen, promovendus Centre for Terrorism and Counterterrorism, Universiteit Leiden en Ton Siedsma, Bits of Freedom, onafhankelijke stichting  ter verdediging van digitale burgerrechten. Dagvoorzitter is Karsten Meijer, onderzoeker Democratie & Rechtsstaat Tilburg University.