Nieuwe vaardigheden voor politieagenten in de frontlinie

Van bemiddelen en bekeuren tot aanhouden en crisisinterventie, contact tussen burgers en politie kent uiteenlopende vormen van handelen. Agenten die dagelijks contact hebben met mensen in armere wijken met grote etnische diversiteit, kunnen zich minder baseren op routines verkregen door opleiding en ervaring. Beoordelingsfouten worden daarbij gemaakt, door bijvoorbeeld gevoelens van onveiligheid. Oud-politiemedewerker Artie Ramsodit ontwikkelde een andere werkwijze en een nieuwe set vaardigheden voor de politie in haar proefschrift.

 

 

Terwijl er juist een sterke centralisatiebeweging van de Nederlandse politie gaande is, komt uit het onderzoek naar voren dat kennis van de directe omgeving essentieel is; dat vereist nabijheid. De kennis over specifieke situaties en burgers die in het werkgebied wonen wordt hierdoor sneller en vaker gedeeld. Dat bevordert opmerkzaamheid en vergroot de effectiviteit.

 

Model voor ´situationeel´ handelen

 

Ramsodit-de Graaf stelt bij inzet van politiemensen het door haarzelf ontworpen model van ‘situationeel handelen’ centraal. Daardoor ontstaat inzicht in de factoren die de opmerkzaamheid tijdens het handelen vergroten. Het biedt nieuwe perspectieven op lastige kwesties. Bijvoorbeeld als het gaat om de weerbaarheid van agenten. Voor adequaat optreden is het nodig dat leidinggevenden tijdig opmerkzaam zijn ten opzichte van signalen van beginnende overbelasting.

Ook zou geïnvesteerd moeten worden specifiek in kwetsbare wijken waar agenten zich sneller onveilig voelen en herhaaldelijk negatieve ervaringen hebben in de weerbaarheid van agenten. Dus gebiedsgerichte inzet op weerbaarheid in plaats van themagericht zoals nu het geval is.

 

Artie Ramsodit-de Graaf (1975, Paramaribo) is oud-politiemedewerker, haar onderzoek levert een goed beeld van de praktijk op. De cases zijn aan de politiefrontlinie ontleend, maar ook te vertalen naar andere frontlinies, zoals de jeugdzorg.

 

Ze studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder werkte ze bij de Rijksoverheid (Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), voor politieregio’s (Gelderland-Midden en Kennemerland) en als organisatieadviseur (De Beuk). In 2011 werd ze docent onderzoeksvaardigheden aan de Hogeschool van Amsterdam voor de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening. Tevens is ze sinds 2010 gemeenteraadslid in Haarlem.

Medialand