Ontmoeting omroepwereld met Tilburgse wetenschap

Voorzitter van het College van Bestuur Koen Becking ontving op 29 januari de directeuren en producers van de tv-omroepen voor een presentatie van wetenschappelijk onderzoek. Becking: ‘Het universitaire landschap in Nederland is in alle opzichten een hoogvlakte. Het is van zeer hoog niveau, maar er zou veel meer verbinding tot stand kunnen komen tussen omroepwereld en wetenschap zodat het publiek er meer kennis van kan nemen.' Daarbij stond onderzoek naar Big Data centraal, interessant voor radio en tv.

 

 

Hoogleraren Kunstmatige Intelligentie Eric Postma en Max Louwerse van TiCC (Tilburg centre for Cognition and Communication) gaven presentaties en lieten de directeuren zelf ervaren hoe registratie van emotie met software werkt.  Daarbij kwamen aan bod social signal processing, taalanalyse, eye tracking, EEG, human-computer interaction en big data centraal.

 

Een onderdeel van de presentatie was de registratie van hersenactiviteit van een proefpersoon die in staat was virtuele bewegingen op een beeldscherm te maken.

 

Postma: 'Big Data is als een vuilnisbelt van informatie: heel veel moet worden weggegooid. Selectie vindt gestructureerd plaats door wetenschappers en deskundigen in het domein.' En analyse van de geselecteerde data leidt tot beter begrip van de werkelijkheid.

 

Postma en Louwerse lieten zien hoe software vocale en visuele uitdrukkingen registreert van tv-programma's, patiënten en proefpersonen, die vervolgens geanalyseerd kunnen worden. De informatie die zo verzameld wordt van gezichtsgedrag (fronsen, het knipperen met de ogen) en stemuitdrukking (toonhoogte, intensiteit, tempo, timbre) is veel rijker dan wat wijzelf bewust waarnemen. Deze technieken kunnen onder andere gebruikt worden bij het voorspellen van kijk- en luistergedrag.

Medialand