Tilburg University benoemt Peter Achterberg op leerstoel Sociologie

Peter Achterberg is per 1 februari 2014 benoemd tot hoogleraar Sociologie bij de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. De jonge cultuursocioloog is gespecialiseerd in culturele, politieke en religieuze veranderingen in het Westen en welke consequenties die hebben voor sociaal gedrag.

 

 

Peter Achterberg heeft een ruime onderzoeks- en onderwijservaring en is zeer succesvol in het binnenhalen van persoonlijke subsidies voor onderzoeksprojecten. Hij publiceerde zowel in nationale als in internationale vooraanstaande tijdschriften. Hij schreef onder andere over politieke culturen, stemgedrag bij verkiezingen, sociale ongelijkheid, de verzorgingsstaat, politieke polarisering, secularisering, wetenschapscommunicatie en immigratie. Over deze thema’s is hij ook geregeld in de media aan te treffen.  

 

Zijn onderzoeksagenda kent drie onderling samenhangende vragen:

 

Tasten individualisering en globalisering de legitimiteit van maatschappelijke instellingen aan (zoals de verzorgingsstaat, politieke partijen, maatschappelijke instituties)?

Leiden deze processen tot nieuwe cultuurvormen, tradities en instituties (zoals groeiend populisme, veranderende verzorgingsstaat, religieuze revival e.d.)?

Wat zijn de gevolgen van deze culturele veranderingen op sociaal gedrag en interactie? 

Peter Achterberg (Dordrecht, 1977) studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en promoveerde er ook in 2006. Momenteel is hij nog als universitair hoofddocent verbonden aan de EUR en het Centre for Rotterdam Cultural Sociology.

Medialand