Minderheidsgroepen gelukkiger met sterke identiteit

Vrijdag 31 januari, 10.15 uur,

aula Tilburg University

Minderheidsgroepen gelukkiger met sterke identiteit

 

Voor jongeren uit een minderheidsgroep is de collectieve identiteit van de eigen groep essentieel voor hun persoonlijk welbevinden. Dat blijkt uit het onderzoek van promovenda Radosveta Dimitrova naar identiteit en welbevinden van minderheidsgroepen in Europa. Hoe sterker de collectieve identiteit, des te gelukkiger zijn de jongeren. Het aannemen van de identiteit van de dominante groep blijkt het welbevinden alleen te bevorderen, als die identificatie voordelen heeft voor de immigrant. Titel proefschrift: Does your identity make you happy? Collective identifications and acculturation of youth in a post-communist Europe. Promotor: prof. dr. A.J.R. van de Vijver, copromotoren: dr. A. Chasiotis en dr. M. Bender.