Bedrijven kunnen HRM-beleid generatiebestendiger maken

De werkbeleving van de huidige generaties op de arbeidsmarkt verschilt behoorlijk. Werkgevers zouden daar beter rekening mee kunnen houden in hun HRM-beleid. Dat blijkt uit onderzoek van Xander Lub, die daarop is gepromoveerd aan Tilburg University. Hij onderzocht drie generaties werknemers: Babyboomers (1945-1964), Generatie X (1965-1980) en Generatie Y (1981-1995).

 

Xander Lub  bestudeerde hoe werknemers van verschillende generaties hun ‘psychologisch contract’ met de werkgever zien: de relatie tussen organisatie en werknemer als de evaluatie van waargenomen wederzijdse verplichtingen. Dat psychologisch contract kent twee niveaus: transactioneel (korte termijn, salaris en baanzekerheid)  en relationeel (lange termijn, inhoud van het werk, ontwikkelmogelijkheden). Lub deed onderzoek in de horeca, de reis-  en verzekeringsbranche en facility managementsector.

Werk-privé

Betrokkenheid en werkmotivatie blijken voor babyboomers redelijk vanzelfsprekend, blijkt uit het onderzoek. Generatie-X blijkt veel waarde te hechten aan een goede werk-privé-balans, autonomie in het werk en werkzekerheid. Generatie Y is meer narcistisch en heeft hoge verwachtingen van de werkgever. Een prettige werksfeer lijkt voor Generatie Y’ers minder belangrijk. Meer dan de babyboomers hechten Generatie X’ers en Y’ers meer aan uitdaging en ontwikkeling in het werk.

De werk-thuis-balans is nogal verschoven in de loop der tijd vanwege demografische factoren, leidend tot andere gezinssamenstellingen, opkomst van tweeverdieners en arbeidsparticipatie vrouwen. En werkgevers krijgen met dat ‘balanszoeken tussen werk en privé’ van werknemers te maken.

Voor wat, hoort wat

Bij Generatie X’ers lijkt de motivatie voor werk ingegeven door een persoonlijke ambitie of drive. Bij Generatie Y’ers lijkt het wederkerigheidsprincipe werkzaam: als de werkgever weinig investeert in de werkrelatie dan komt daar weinig van terug. Wanneer de werkgever daarentegen zichtbaar investeert in de relatie, dan beantwoordt de Generatie Y’er dat met hogere betrokkenheid en verhoogde werkinzet (wat dan weer positieve invloed heeft op zijn klantvriendelijke houding).

Xander Lub (1972, Kilombero, Tanzania) studeerde in Leiden Klinische en Gezondheidspsychologie en werkte o.a. voor Auckland University en Hotelschool Den Haag. Hij werkt nu voor de Hospitality Business School van Saxion Hogescholen.