Teaching Innovation Award 2013 voor Nederlandrechtsstaat.nl van Tilburg Law School

Tilburg University heeft de Teaching Innovation Award 2013 toegekend aan een interactief onderwijsproject van Tilburg Law School: de website www.nederlandrechtsstaat.nl. De tweede prijs ging naar het project ‘Implementatie Toetsbeleid’ van de Tilburg School of Humanities.

 

De website www.nederlandrechtsstaat.nl is een platform over de Nederlandse democratische rechtsstaat waarop wetenschappelijke commentaren op de Grondwet worden gecombineerd met onderwijs, informatievoorziening en interactie met de samenleving. De website kwam tot stand binnen de leeropdracht ‘Democratie en rechtsstaat’ van hoogleraar Maurice Adams en wordt gesponsord door het vfonds.

Binnen Tilburg Law School is het platform gebruikt voor drie educatieve doeleinden. Allereerst biedt de website informatie over de inhoud en werking van de Nederlandse Grondwet die voor iedereen in Nederland toegankelijk is. Daarnaast wordt de website gebruikt binnen het Bachelorvak Staatsrecht. Studenten bestuderen wetenschappelijke commentaren op de grondwet die op de website worden gepubliceerd en krijgen daar opdrachten over. Ook studenten van de Topklas ‘Uitdagingen van de democratische rechtsstaat’ werkten met de site: zij schreven als eindopdracht een essay over een thema dat op de site aan de orde komt. De beste essays werden op de website gepubliceerd.

Het project rond het toetsbeleid van Tilburg School of Humanities is gericht op de professionalisering van docenten, voor een deel toegesneden op de heraccreditatie van opleidingen. Het project heeft positieve bijgedragen aan het behalen van de Instellingstoets Kwaliteitszorg voor Tilburg University.

Medialand