Algemeen Nieuws

Weer geen prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar voor Interpolis Achmea medewerkers

Achmea, waar Interpolis in Tilburg deel van uitmaakt, blijft reorganiseren en wil over alle vestigingen van het bedrijf in Nederland met onder andere de merknamen Centraal Beheer en Zilveren Kruis weer duizenden mensen gaan ontslaan.

Volgens het bedrijf gaat het deze keer om totaal vierduizend banen die verloren dreigen te gaan. Het exacte aantal banen dat verloren dreigt te gaan is nog niet precies bekend en ook wat de gevolgen zijn voor Interpolis in Tilburg.

Lees meer: Weer geen prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar voor Interpolis Achmea medewerkers

Vrouwen voorzichtiger in verkeer dan mannen

54 procent mijdt onoverzichtelijke situaties tegenover 35 procent van de mannen

Mannen zijn volgens vrouwen de grootste veroorzakers van schade aan de auto. Zo ziet 85 procent van de vrouwen de man als de grootste veroorzaker van schade aan de auto, hetgeen wordt beaamd door bijna alle mannen. Maar als er eenmaal schade is gereden, dan zijn mannen eerlijker. Zo meldt 84 procent van de mannen een door hun veroorzaakte kras eerlijk tegen zijn partner, tegenover 79 procent van de vrouwen.

Lees meer: Vrouwen voorzichtiger in verkeer dan mannen

Dijksma moet niet wachten op Europa om welzijn melkkoeien te verbeteren

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wil een Europese richtlijn voor het welzijn van melkkoeien, liet ze vandaag weten in de Tweede Kamer. Maar andere Europese landen willen dat vooralsnog niet. Volgens Milieudefensie moet de staatssecretaris niet wachten op Europa om in te zetten op welzijn van melkkoeien. Juist nu het melkquotum in 2015 vervalt en er explosieve groei dreigt van de Nederlandse melkveehouderij staat dierenwelzijn op de tocht.

Lees meer: Dijksma moet niet wachten op Europa om welzijn melkkoeien te verbeteren

Piratenpartij roept bevolking op AIVD-gegevens op te vragen

De Piratenpartij heeft twee voorbeeldbrieven gepubliceerd die gebruikt kunnen worden om inzage te krijgen in de gegevens die de AIVD en MIVD hebben verzameld. De wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten kent namelijk de mogelijkheid om een informatieverzoek te doen bij de verantwoordelijke ministers. 

Lees meer: Piratenpartij roept bevolking op AIVD-gegevens op te vragen

Tijd voor een volwassen kijk op kinderopvang

De Nederlandse kinderopvang lijdt onder de druk van regels en tegengestelde verwachtingen. Het wordt tijd voor een lange termijnvisie van de overheid op de rol van kinderopvangorganisaties. De sector zelf moet zich beter positioneren als opvoedkundige instantie met meerwaarde voor ouder en kind. Dat adviseert onderzoekster Aafke Raaijmakers in haar promotieonderzoek van de Nederlandse kinderopvang.

Lees meer: Tijd voor een volwassen kijk op kinderopvang