Algemeen Nieuws

Raden van Toezicht in gezondheidszorg op (te) grote afstand

Bestuurders in de Nederlandse gezondheidszorg krijgen veel vertrouwen van hun Raden van Toezicht (RvT). Toezichthouders zijn zich zeer bewust van hun positie en houden vast aan het adagium ‘de Raad van Bestuur bestuurt’. Volgens Marc van Ooijen, promovendus van Tilburg University, leidt deze afstand ertoe dat toezichthouders niet altijd kritisch doorvragen. Van Ooijen verdedigt zijn proefschrift op 18 december.

Lees meer: Raden van Toezicht in gezondheidszorg op (te) grote afstand

Mediation geen panacee voor conflicten met Belastingdienst

De invoering van mediation in conflicten tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst heeft nog niet geleid tot noemenswaardige vermindering van het aantal conflicten of vermindering van de druk op de rechterlijke macht. Bovendien is mediation niet altijd de meest efficiënte methode om fiscale conflicten op te lossen. Dat concludeert fiscaal juriste Diana van Hout in het proefschrift dat ze op 13 december verdedigde aan Tilburg University.

Lees meer: Mediation geen panacee voor conflicten met Belastingdienst

Boekpresentatie De Zeven Sacramenten in jaar herdenking Tweede Vaticaanse Concilie

In het kader van de vijftigste verjaardag van het Tweede Vaticaanse Concilie hebben Archibald van Wieringen (Bijbelwetenschapper) en Herwi Rikhof (systematisch-theoloog), beide docenten aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST), de zeven sacramenten vanuit Bijbeltheologisch en systematisch-theologisch perspectief bestudeerd.

Lees meer: Boekpresentatie De Zeven Sacramenten in jaar herdenking Tweede Vaticaanse Concilie

Angst van zwangere beinvloedt hersenontwikkeling foetus

Hoe angstiger de zwangere moeder, des te sterker reageren de hersenen van haar baby in het eerste levensjaar op reeds vaak gehoorde geluiden. Dit blijkt uit onderzoek van Renée Otte. De uitkomsten worden in verband gebracht met bepaalde taal- en gedragsproblemen. 

Lees meer: Angst van zwangere beinvloedt hersenontwikkeling foetus

Max van der Stoel Human Rights Award voor onderzoek corruptie en mensenrechten

Promotieonderzoek van Martine Boersma (Universiteit Maastricht) naar de bestrijding van corruptie vanuit internationale mensenrechtenwetgeving heeft dit jaar de de Max van der Stoel Human Rights Award gewonnen. Boersma stelt in haar profschrift dat corruptie bestreden kan worden vanuit zowel de internationale wetgeving op het gebied van mensenrechten, als de internationale wetgeving op het gebied van strafrecht. De prijs werd op de Dag van de Mensenrechten uitgereikt aan Tilburg University.

Lees meer: Max van der Stoel Human Rights Award voor onderzoek corruptie en mensenrechten