Algemeen Nieuws

Gabe van der Zee benoemd tot Secretaris van de universiteit

Gabe van der Zee benoemd tot Secretaris van de universiteit 

Het College van Bestuur van Tilburg University heeft Gabe van der Zee (48) met ingang van 20 januari 2014 benoemd tot Secretaris. Van der Zee wordt eerste adviseur van het College van Bestuur en verantwoordelijk voor het proces van beleidsontwikkeling en besluitvorming. Ook wordt hij hoofd van de afdeling Corporate Staff en voorzitter van het Directeuren Overleg.

Lees meer: Gabe van der Zee benoemd tot Secretaris van de universiteit

Minderheidsgroepen gelukkiger met sterke identiteit

Vrijdag 31 januari, 10.15 uur,

aula Tilburg University

Minderheidsgroepen gelukkiger met sterke identiteit

 

Voor jongeren uit een minderheidsgroep is de collectieve identiteit van de eigen groep essentieel voor hun persoonlijk welbevinden. Dat blijkt uit het onderzoek van promovenda Radosveta Dimitrova naar identiteit en welbevinden van minderheidsgroepen in Europa. Hoe sterker de collectieve identiteit, des te gelukkiger zijn de jongeren. Het aannemen van de identiteit van de dominante groep blijkt het welbevinden alleen te bevorderen, als die identificatie voordelen heeft voor de immigrant. Titel proefschrift: Does your identity make you happy? Collective identifications and acculturation of youth in a post-communist Europe. Promotor: prof. dr. A.J.R. van de Vijver, copromotoren: dr. A. Chasiotis en dr. M. Bender. 

Lees meer: Minderheidsgroepen gelukkiger met sterke identiteit

Tilburg University ontvangt nieuwe lichting buitenlandse studenten

Tilburg University ontvangt nieuwe lichting buitenlandse studenten 

TOP Week Winter Edition start 13 januari 

Tilburg University ontvangt op zaterdag 11 januari een nieuwe lichting internationale studenten tijdens de Arrival Day. Medewerkers en vrijwilligers heten de studenten persoonlijk welkom. Maandag de 13e start een introductieweek onder de naam TOP Week Winter Edition.

Lees meer: Tilburg University ontvangt nieuwe lichting buitenlandse studenten

Zelfredzaamheid van slachtoffers cruciaal voor herstel

Inaugurele rede hoogleraar Victimologie Peter van der Velden 

De veerkracht en zelfredzaamheid van slachtoffers van geweld, criminaliteit, ongevallen en rampen speelt een veel te kleine rol binnen het wetenschappelijk onderzoek en de hulpverlening. Daar moet verandering in komen, want juist het vermogen om zelf hulp te zoeken is van groot belang bij de vermindering van stress- en gezondheidsklachten. Dat betoogt hoogleraar Victimologie Peter van der Velden vrijdag 20 december in zijn inaugurele rede aan Tilburg University.

Lees meer: Zelfredzaamheid van slachtoffers cruciaal voor herstel

Bedrijven kunnen HRM-beleid generatiebestendiger maken

De werkbeleving van de huidige generaties op de arbeidsmarkt verschilt behoorlijk. Werkgevers zouden daar beter rekening mee kunnen houden in hun HRM-beleid. Dat blijkt uit onderzoek van Xander Lub, die daarop is gepromoveerd aan Tilburg University. Hij onderzocht drie generaties werknemers: Babyboomers (1945-1964), Generatie X (1965-1980) en Generatie Y (1981-1995).

Lees meer: Bedrijven kunnen HRM-beleid generatiebestendiger maken

Medialand