Algemeen Nieuws

Anderhalf miljoen voor onderzoek Privacy in de 21e eeuw van Bert-Jaap Koops

Hoogleraar Bert-Jaap Koops van Tilburg University ontvangt anderhalf miljoen euro van NWO om onderzoek te doen naar de bescherming van privacy in de 21e eeuw. Dat heeft NWO vandaag bekendgemaakt. Privacy in de 21e eeuw is een van de grote  maatschappelijke uitdagingen van deze tijd waar Tilburg University door middel van toponderzoek een bijdrage aan levert.

Lees meer: Anderhalf miljoen voor onderzoek Privacy in de 21e eeuw van Bert-Jaap Koops

Tilburg University intensiveert contacten met universiteit Bogota

30 januari bezoek Colombiaanse rector aan Tilburgse campus 

 

Op 30 januari bezoekt de rector van de Colombiaanse Universidad del Rosario in Bogotá Tilburg University. Tijdens het bezoek zullen de rectoren van beide universiteiten een overeenkomst ondertekenen voor een uitwisselingsprogramma van studenten en promovendi, met name op het terrein van rechtsfilosofie en economie. Daarnaast worden de mogelijkheden besproken de onderzoekssamenwerking uit te breiden met het instituut Intervict, gespecialiseerd op het terrein van rechten van slachtoffers. 

Lees meer: Tilburg University intensiveert contacten met universiteit Bogota

Ontmoeting omroepwereld met Tilburgse wetenschap

Voorzitter van het College van Bestuur Koen Becking ontving op 29 januari de directeuren en producers van de tv-omroepen voor een presentatie van wetenschappelijk onderzoek. Becking: ‘Het universitaire landschap in Nederland is in alle opzichten een hoogvlakte. Het is van zeer hoog niveau, maar er zou veel meer verbinding tot stand kunnen komen tussen omroepwereld en wetenschap zodat het publiek er meer kennis van kan nemen.' Daarbij stond onderzoek naar Big Data centraal, interessant voor radio en tv.

Lees meer: Ontmoeting omroepwereld met Tilburgse wetenschap

Tilburg University benoemt Peter Achterberg op leerstoel Sociologie

Peter Achterberg is per 1 februari 2014 benoemd tot hoogleraar Sociologie bij de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. De jonge cultuursocioloog is gespecialiseerd in culturele, politieke en religieuze veranderingen in het Westen en welke consequenties die hebben voor sociaal gedrag.

Lees meer: Tilburg University benoemt Peter Achterberg op leerstoel Sociologie

‘Non-profitorganisatie is oplossing voor automatische opbouw aanvullend pensioen’

‘Non-profitorganisatie is oplossing voor automatische opbouw aanvullend pensioen’ 

Om de pensioenen van burgers in de Europese Unie te waarborgen, zouden er betere voorzieningen moeten komen om mensen zelf te laten sparen voor hun oude dag, naast de basisvoorziening van de overheid en het pensioen dat via het salaris wordt opgebouwd. Omdat de vrije markt voor zulke voorzieningen niet goed werkt, zou daartoe een non-profitorganisatie in het leven moeten worden geroepen. Dat stelt de fiscaal jurist Gerard Staats in het proefschrift dat hij op woensdag 29 januari verdedigt aan Tilburg University.

Lees meer: ‘Non-profitorganisatie is oplossing voor automatische opbouw aanvullend pensioen’