Algemeen Nieuws

Symposium Cyberspionage

Tegen de achtergrond van de alarmbellen in de media over cyberspionage, wordt op het  symposium Cyberspionage op 20 februari aan Tilburg University ingegaan op het hoe en waarom van cyberspionage, de effectiviteit ervan en inbreuken op de privacy.

Lees meer: Symposium Cyberspionage

Huisartsen kunnen hartfalen beter helpen voorkomen

Mensen met een hoge bloeddruk hebben meer kans op hartfalen. Uit promotieonderzoek van Lianne Ringoir van Tilburg University blijkt dat huisartsen een belangrijke rol kunnen spelen bij het voorkomen hiervan. Zij adviseert vaker hartecho’s te maken en richtlijnen voor de behandeling van hoge bloeddruk beter op te volgen.

Lees meer: Huisartsen kunnen hartfalen beter helpen voorkomen

Schizofreniepatient neemt emoties anders waar

Gevoelens van verveemding, achterdocht, angst en hallucinaties: het zijn de typische problemen waarmee schizofrenie vaak gepaard gaat. Ze hangen waarschijnlijk samen met een verstoord waarnemingsvermogen. Promotieonderzoek van Sjakko de Jong laat zien dat schizofrene mensen gelijktijdige gezichts- en stememoties niet goed kunnen verwerken.

Lees meer: Schizofreniepatient neemt emoties anders waar

Nieuwe vaardigheden voor politieagenten in de frontlinie

Van bemiddelen en bekeuren tot aanhouden en crisisinterventie, contact tussen burgers en politie kent uiteenlopende vormen van handelen. Agenten die dagelijks contact hebben met mensen in armere wijken met grote etnische diversiteit, kunnen zich minder baseren op routines verkregen door opleiding en ervaring. Beoordelingsfouten worden daarbij gemaakt, door bijvoorbeeld gevoelens van onveiligheid. Oud-politiemedewerker Artie Ramsodit ontwikkelde een andere werkwijze en een nieuwe set vaardigheden voor de politie in haar proefschrift.

Lees meer: Nieuwe vaardigheden voor politieagenten in de frontlinie

Minder zorgkosten in laatste levensjaar bij patienten met complementair werkende huisarts

De zorgkosten gedekt door de basisverzekering van patiënten met een huisarts die zich heeft geschoold in complementaire geneeswijzen zijn gemiddeld 225 euro (12,4%) per jaar lager dan die van sociaal-economisch vergelijkbare patiënten met een reguliere huisarts. In het laatste levensjaar is het verschil zelfs 1161 euro. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Tilburgse hoogleraar Gezondheidseconomie Peter Kooreman en de Leidse lector Erik Baars.

Lees meer: Minder zorgkosten in laatste levensjaar bij patienten met complementair werkende huisarts