Algemeen Nieuws

Vier wetenschappers Tilburg University ontvangen prestigieuze onderzoekssubsidie

Vier wetenschappers van Tilburg University ontvangen elk maximaal 800.000 euro om een vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep te bouwen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) maakte bekend dat zij een Vidi-subsidie ontvangen uit de zogenaamde Vernieuwingsimpuls. 

Lees meer: Vier wetenschappers Tilburg University ontvangen prestigieuze onderzoekssubsidie

Creeer een uniform juridisch kader voor contracten in de bouwsector

Een permanente commissie zou de verantwoordelijkheid moeten krijgen voor het tot stand brengen van één uniform juridisch-administratief kader voor verschillende typen contractverhoudingen in de bouwsector. Dat stelt hoogleraar Privaatrechtelijk bouwrecht van Tilburg University op vrijdag 25 april 2014 in zijn in inaugurele rede. Zo’n coherent kader zou het proces van vernieuwing en verandering in de bouw ten goede komen.

Lees meer: Creeer een uniform juridisch kader voor contracten in de bouwsector

Psychisch screenen zwangere vrouwen goed voor moeder en kind

Niet alleen lichamelijke maar ook psychische screening van zwangere vrouwen zou goed zijn voor moeder en kind. Dat concludeert Marijke Braeken op grond van onderzoek naar de werking van het autonoom zenuwstelsel van moeder en kind. Zo blijken angstige moeders vaker een minder evenwichtige werking van het autonoom zenuwstelsel te hebben, wat kan leiden tot verminderd fysiek en mentaal welzijn bij moeder en kind. Marijke Braeken promoveerde onlangs aan Tilburg University.

Lees meer: Psychisch screenen zwangere vrouwen goed voor moeder en kind

Muziek kan mogelijk recidive TBS’ers verminderen

Veel mensen zijn ontvankelijk voor muziek, ook daders met psychiatrische of psychologische problemen. Laurien Hakvoort ontwikkelde een muziektherapieprogramma gericht op het verminderen van risicogedrag bij forensisch psychiatrische patiënten met psychiatrische stoornissen. Zij onderzocht in hoeverre muziektherapie het reguleren van woede en ontwikkelen van coping-vaardigheden bij deze patiënten kan verbeteren.

Lees meer: Muziek kan mogelijk recidive TBS’ers verminderen

Demonstratie omdat moordenaar Pim Fortuyn niet mag vrijkomen na 12 jaar

Beste mensen, de demonstratie wordt georganiseerd door Simon Fortuyn en zal plaatsvinden op vrijdag 2 mei in Rotterdam! Deelnemers worden verzocht om vanaf 19:30 uur te verzamelen op het Stationsplein (CS), waarna de demonstratie zich rond 20:30 uur voortbeweegt richting het Kruisplein, Schouwburgplein, Korte Lijnbaan, Stadhuisplein, Coolsingel, Beursplein en uiteindelijk richting Korte Hoogstraat naar de Pim Fortuynplaats.

Lees meer: Demonstratie omdat moordenaar Pim Fortuyn niet mag vrijkomen na 12 jaar